Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Strategia terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca - zgłaszanie uwag


ostatnai modyfikacja: 20.09.2021
dodane: 20.09.2021

Burmistrz Łochowa

zaprasza do wyrażenia opinii i uwag na temat

projektu Strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca

Partnerstwo Razem dla Rozwoju Doliny Liwca obejmuje samorządy: Powiatu Węgrowskiego, Miasta Węgrów, Gminy Liw, Gminy Strachówka, Gminy Stoczek, Gminy Sadowne, Gminy Miedzna, Gminy Łochów, Gminy Jadów oraz Gminy Korytnica.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

Jest to pierwszy tego typu dokument, opracowany we współpracy 9 gmin i powiatu węgrowskiego.

Strategia składa się z czterech zasadniczych części (tj. diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz opisującej zaangażowanie społeczeństwa). W części diagnostycznej sformułowano najistotniejsze wnioski na podstawie „Raportu diagnostycznego”, określając potencjały i bariery oraz szanse rozwojowe w poszczególnych elementach składających się na funkcje obszaru. W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów, cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań. Część wdrożeniowa zawiera zestaw koncepcji projektowych, które były przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, system wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji oraz potencjalne źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W ostatniej części opisano rolę społeczności lokalnej w przygotowaniu dokumentu oraz sposoby jej włączenia na etapie wdrażania strategii.

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca”.

Strategia dostępna jest pod adresem
https://powiatwegrowski.pl/powiat/dokumenty/razem-dla-rozwoju-doliny-liwca.5360/

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 27.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: CWD@powiatwegrowski.pl

 Załączniki:

- „Strategia terytorialna Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” (pobierz plik PDF)

- formularz do zgłaszania uwag (pobierz plik DOC)

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości