Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umowa na Dębową w Gwizdałach podpisana


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 19.09.2017

W dniu 19.09.2017 r. podpisano umowę z  Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie przy ul. Sławkowskiej 22, 05-200 Wołomin na realizację inwestycji  pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000 - 0+375, długość odcinka 375 mb”.  Wartość umowy 246 667,03 zł brutto. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 85 tys. zł (umowa podpisana 15.09.2017 r.). Termin wykonania  do 31.10.2017 r. Zakres prac obejmuje przebudowę  drogi gminnej w Gwizdałach o długość odcinka 375 mb, w tym: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie przepustu drogowego Ø 800 z rur HD-PE, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm zagęszczonej mechaniczne gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (4+3cm),wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, wykonanie oznakowania pionowego.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości