Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga Mieszkańcy!!!


ostatnai modyfikacja: 31.10.2019
dodane: 30.07.2019

Informujemy, że został uruchomiony przez Wykonawcę -  Sanito Spółka z o.o., serwis gwarancyjny. Osoby, które posiadają zamontowaną instalację kotła na biomasę, instalację solarną czy też instalację fotowoltaiczną w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, będą mogły w ramach działania tego serwisu dokonać zgłoszeń ewentualnych usterek/wad telefonicznie oraz drogą elektroniczną pod następującym numerem telefonu albo adresem e-mail:

- telefon: 22 247 20 37

- faks: 22 245 92 11

- e-mail: serwis@sanito. pl

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

„Odnawialne źródła energii  w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Odnawialne źródła energi w Gminie Łochów

autor: A.Pigul


przejdź do archiwum wiadomości