Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga Rolnicy!


ostatnai modyfikacja: 03.07.2018
dodane: 02.07.2018

Burmistrz Łochowa informuje, że zgodnie zdanymi z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) w Gminie Łochów kryterium suszy zostało przekroczone. W związku z powyższym rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Wniosek należy składać do Urzędu Miejskiego w Łochowie. We wniosku należy wskazać wszystkie dane wnioskodawcy wraz z numerem telefonu. Zwracamy uwagę rolnikom aby podczas szacowania przez komisję posiadać aktualną kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożoną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgłoszone do oszacowania powierzchnie upraw musza być w pełni zgodne z powierzchnią upraw zgłoszoną do ARiMR.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie z tytułu suszy jeżeli wysokość strat liczonych kwotowo w całej produkcji gospodarstwa rolnego przekroczy wysokość 30%.

Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są na stronie internetowej gminy Łochów (poniżej) oraz w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Łochowska, 07-130 Łochów.

 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 6 lipca 2018 r.

 

 

INFORMACJA 25 64 37 810

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o oszacowanie szkód.doc

Regulamin działania komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego z 5 czerwca 2018r.pdf

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości