Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

WYBORY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z TERENU POWIATU WĘGROWSKIEGO


ostatnai modyfikacja: 28.04.2014
dodane: 06.02.2014

WYBORY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z TERENU POWIATU WĘGROWSKIEGO

 

Trudna sytuacja młodych ludzi wchodzących na rynek pracy nie pozwala nam biernie przyglądać się i czekać, aż problem sam się rozwiąże. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, zachodzące zmiany demograficzne, wybór kierunku kształcenia, niedopasowane kierunki kształcenia z faktycznym zapotrzebowaniem istniejącym na rynku pracy. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż uczeń kończący gimnazjum podejmuje w swoim życiu pierwszą bardzo ważną decyzję. Wybiera kierunek kształcenia i typ szkoły. Przy tym wyborze powinien kierować się swoimi zamierzeniami, predyspozycjami czy zainteresowaniami.  Okazuje się, że często uczniowie nie znają specyfiki zawodu, którego chcą się uczyć, nie wiedzą, że są inne zawody, których mogliby się uczyć lub też nie wiedzą,  w której szkole można zdobyć wymarzony zawód.

Szkoły ponadgimnazjalne spełniają w systemie edukacji dwie zasadnicze funkcje, umożliwiają zdobycie zawodu oraz przygotowują do  egzaminu maturalnego, którego wynik umożliwi  kontynuację nauki na studiach wyższych, a w konsekwencji zdobycie zawodu. W jednym i w drugim przypadku mają więc przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne, mające niebagatelne znaczenie na dalsze  życie i los człowieka.

Przygotowując ofertę kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, należy wziąć po uwagę kilka czynników: sytuację na lokalnym rynku pracy, prognozy dotyczące zatrudnienia w skali kraju, tradycje lokalne, dostępność kadry dydaktycznej, bazę dydaktyczną, tradycję szkoły jak również oczekiwania, potrzeby i plany zawodowe  młodzieży.

W grudniu 2013 roku została przeprowadzona ankieta badająca preferencje, co do wyboru dalszego kierunku kształcenia, uczniów gimnazjów z terenu powiatu węgrowskiego.

Natomiast  28 stycznia 2014r. zostało zorganizowane przez P. Krzysztofa Fedorczyka Starostę Węgrowskiego i P. Annę Wieczorek  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie spotkanie, w którym uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu naszego powiatu, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, pracodawcy, przedstawiciele instytucji zajmujących się oświatą oraz aktywizacją zawodową, na którym zostały  omówione wyniki ankiet oraz  przygotowywane oferty kształcenia dostosowywane do zmian zachodzących na rynku pracy.  

Na spotkaniu zostały przyjęte rekomendacje pozwalające lepiej dopasować działania lokalnych instytucji pod kątem znalezienia przez gimnazjalistów właściwego miejsca na rynku edukacyjnym, a w konsekwencji lepszego dostosowania zdobytych kwalifikacji do wymogów rynku pracy.

Poniżej zamieszczamy raport z badania ankietowego wraz z rekomendacjami przyjętymi na spotkaniu.

 

Ewa Nojszewska

Z-ca Dyrektora PUP Węgrów 

 


Pobierz plik PDF: RAPORT KOŃCOWY
Badanie ankietowe uczniów klas trzecich
gimnazjów powiatu węgrowskiego

 


 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości