Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ostatnai modyfikacja: 15.12.2016
dodane: 07.04.2016

 

 

 

 

Informujemy, że od kwietnia 2016 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W grudniu 2015 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów   z nową firmą, której oferta, pomimo, że najkorzystniejsza cenowo jest kwotowo wyższa od ceny, którą Gmina płaciła dotychczasowemu Wykonawcy. Wzrost kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wymusił zmianę stawek opłat.    

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku selektywnej zbiórki odpadów opłata miesięczna od osoby wynosi 8,00 zł. Opłata ryczałtowa roczna w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne wynosi 180,00 zł (przy selektywnej zbiórce odpadów). Opłata za pojemnik o pojemności 120-l wynosi 20,00 zł za sztukę (przy segregacji odpadów).

Niniejsza zmiana stawek nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Nowa deklaracja jest wymagana w przypadku chęci skorzystania z ulgi (w ramach Karty Dużej Rodziny) lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby osób, czy sposobu zbierania odpadów).

Informujemy, że w dniu 9 marca Rada Miejska podjęła również uchwałę, w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami (Uchwała nr XXII/139/2016) mieszkańców, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny. Zniżka ta wynosi 25% od ustalonej stawki i dotyczy wyłącznie osób zbierających odpady w sposób selektywny. Aby skorzystać ze zniżki należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treści uchwał, jak również wzór nowej deklaracji dostępny na stronie: www.gminalochow.pl w zakładce „gospodarka odpadami”. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 16 (parter) oraz pod numerem telefonu: 25 643 78 19.

Informację w sprawie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w MGOPS (pok. Nr 115) pod numerem telefonu: 25 643 78 41.  

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości