Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Telefony Urzędu Miejskiego

________________________________________

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

TEL. (25) 64 37 800

FAX.  (25) 64 37 883

 

BIURO BURMISTRZA

TEL. (25) 64 37 806

FAX.  (25) 64 37 880

 

SEKRETARZ

TEL. (25) 64 37 805

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

TEL. (25) 64 37 837

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TEL. (25) 64 37 836

 

KADRY / EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TEL. (25) 64 37 885

 

KOMUNIKACJA:

TEL. (25) 64 37 860

FAX. (25) 64 37 861

 

SKARBNIK

TEL. (25) 64 37 803

 

ZASTĘPCA SKARBNIKA

TEL. (25) 64 37 804

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

TEL. (25) 64 37 828

 

KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

TEL. (25) 64 37 825

 

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

TEL. (25) 64 37 822

 

WYMIAR PODATKU

TEL. (25) 64 37 824

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

TEL. (25) 64 37 844

TEL. (25) 64 37 843

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

TEL. (25) 64 37 848

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK MGOPS

TEL. (25) 64 37 840

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

STANOWISKO DS. DROGOWYCH I INWESTYCJI

TEL. (25) 64 37 816

 

INWESTYCJE

TEL. (25) 64 37 838

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

TEL. (25) 64 37 817

FAX. (25) 64 37 881

 

KASA

TEL. (25) 64 37 826

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

TEL. (25) 64 37 834

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

TEL. (25) 64 37 819

 

GOSPODARKA KOMUNALNA (LOKALOWA)

TEL. (25) 64 37 812

 

ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

OCHRONA ŚRODOWISKA

TEL. (25) 64 37 810

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

TEL. (25) 64 37 811

 

GEODEZJA POWIAT I BUDOWNICTWO

TEL. (25) 64 37 821

 

KIEROWNIK REFERATU GEODEZJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (RGPP)

TEL. (25) 64 37 830

 

GEODEZJA GMINNA

TEL. (25) 64 37 833

 

DOWODY OSOBISTE

TEL. (25) 64 37 832

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

TEL. (25) 64 37 831

 

BHP, P.POŻ., SPRAWY WOJSKOWE, OSP

TEL. (25) 64 37 829

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE

TEL. (25) 64 37 823

 

PROMOCJA GMINY

TEL. (25) 64 37 814

 

KOMENDANT GMINNY OSP

PAWEŁ ŁABAJ

TEL. 797 953 349