Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Podsumowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku”

We wrześniu 2020 roku Gmina Łochów realizowała zadanie pod nazwą „USUWANIE AZBESTU Z GMINY ŁOCHÓW W 2020 ROKU”.  Zadanie było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 589,84 zł, wartość dofinansowania (przez WFOŚiGW) wyniosła 29 589,84 zł i pokryła 100% kosztów zadania.

W ramach zadania firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie we wrześniu 2020 roku odebrała i poddała utylizacji 103,000 Mg wyrobów azbestowych (głównie faliste płyty eternitu). Odpady były odebrane z 52 nieruchomości położonych na terenie gminy Łochów.

 

Opracowała:  Barbara Krysik

Urząd Miejski w Łochowie

Zdjęcia dzięki uprzejmości ECO-TEC w Warszawie.