Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Konkurs na hasło promocyjne


ostatnai modyfikacja: 15.02.2019
dodane: 15.02.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło promocyjne miasta Łochów związane z 50. rocznicą nadania praw miejskich.

Celem konkursu jest wyłonienie hasła, które w jubileuszowym 2019 roku będzie promowało Łochów. Hasło powinno się składać maksymalnie z 6 słów i zawierać treści podkreślające walory miasta, ewentualnie nawiązujące do jego historii i dziedzictwa kulturowego. Do propozycji hasła można dołączyć uzasadnienie (maksymalnie 5 zdań). Projekty hasła powinny przewidywać możliwość wszechstronnego ich wykorzystania (na drukach firmowych, billboardach, banerach, gadżetach, prezentacjach, w tym przestrzeni publicznej itp.).

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest głównie do mieszkańców Łochowa. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty haseł. Propozycje haseł należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Łochowie osobiście (w zamkniętej kopercie) lub pocztą w terminie do 15 marca 2019 r. do godz. 15:00 na adres:

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów

Konieczne jest podanie danych do kontaktu z autorem hasła.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje specjalnie powołana komisja konkursowa. Autor najlepszego hasła otrzyma w nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSU i pobrać załączniki (pobierz plik)

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości