Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Konkurs na hasło promujące 50 lecie miasta łochowa rozstrzygnięty


ostatnai modyfikacja: 19.03.2019
dodane: 19.03.2019

W dniu 18 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Łochowa Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Komisja  dokonała oceny propozycji haseł i logo promujących jubileusz 50 lecia nadania praw miejskich dla Łochowa, które napłynęły na konkurs organizowany przez Gminę Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

W konkursie na hasło udział wzięło 8 projektów złożonych w terminie, w tym 4 niespełniające wymogów konkursu (brak podpisanych oświadczeń – załączników do Regulaminu konkursu na hasło promocyjne miasta Łochów związane z 50. rocznicąnadaniaprawmiejskich).

Po przeprowadzeniu oceny projektów spełniających wymagania Regulaminu Konkursu, Komisja Konkursowa stosunkiem głosów 5/2, wybrała projekt wykonany przez Panią Emilię Sobotkę.

 

„Łochów - miasto rozkwitające w objęciach natury”

Uzasadnienie uczestnika konkursu: Myśląc o Łochowie, przede wszystkim zauważamy walory przyrodnicze tego miejsca. Jest atrakcyjnym, zielonym domem tysięcy mieszkańców, a także przyciąga letników czy turystów. Z kolei refleksja związana z pięćdziesięcioleciem nadania praw miejskich związana jest głównie z rozwojem i przemianą, jakie zaszły przez te lata. Miasto położone w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego intensywnie rozbudowuje się i modernizuje, jednocześnie szanując naturę i czerpiąc z niej pełnymi garściami oraz pozostając miejscem spokojnym i sprzyjającym rekreacji. Stąd też użyta w haśle swoista gra słów - „rozkwitające miasto".

 

Komisja dokonała również oceny propozycji logo promujących jubileusz 50 lecia nadania praw miejskich dla Łochowa, w konkursie organizowanym przez Gminę Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie. Celem konkursu było uzyskanie zaprojektowanego znaku graficznego, które będzie wykorzystywane jako znak umieszczany na szeroko rozumianych materiałach promocyjnych i akcydensach reklamowych Gminy Łochów.

 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta projektu logo, która nie uzyskała aprobaty komisji.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości