Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje Rocznego Programu współpracy z NGO na 2021 rok


ostatnai modyfikacja: 14.10.2020
dodane: 06.10.2020

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 06 października 2020 r. do 13 października 2020 r.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:

1) uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 06 października 2020 r. do 13 października 2020 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail:a.makowiecka@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie;

2) uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie Nr 97/2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2020

autor: P.Wyszyński


przejdź do archiwum wiadomości