Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Konsultacje. Zaproszenie na otwarte spotkanie warsztatowe.


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 11.09.2017

W związku z zamiarem złożenia wniosku na zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie", przewidzianego do finansowania w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do konsultacji.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE GMINY ŁOCHÓW

ZARZĄDZENIE. KONSULTACJE PROGRAMU

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINNI plik doc.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINNI plik pdf.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości