Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

LXI Sesja Rady Miejskiej w Łochowie przyniosła absolutorium dla Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego.


ostatnai modyfikacja: 27.06.2018
dodane: 27.06.2018

Burmistrz Robert Gołaszewski  na środowej sesji przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz podziękował za pracę nad budżetem Wiceburmistrz Małgorzacie Łotarskiej, Pani Skarbnik Marii Komuda, radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Łochowie. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce. Rada Miejska w głosowaniu, przy dwóch głosach wstrzymujących, udzieliła absolutorium burmistrzowi.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości