Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Nowy Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 09.07.2019
dodane: 09.07.2019

Nowy Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w  Łochowie
dr n. społ. inż. Krzysztof MarciniakSocjolog i inżynier. Specjalista logistyki oraz organizacji  i zarządzania. Jest absolwentem wydziału mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania logistycznego w przed-siębiorstwie  na Wojskowej Akademii Technicznej oraz z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w  Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i  Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych z zakresu socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim.  Do 2017 roku pełnił zawodową służbę w Wojsku Polskim. Jest autorem i współautorem wielu rozwiązań systemowych z zakresu logistyki  i optymalizacji kosztów funkcjonowania jednostek. Posiada doświadczenie  w zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami ludzkimi. Jest członkiem Międzynarodowego komitetu do walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i korupcją – ICOCRIM.
Interesuje się sportami motorowymi, bezpieczeństwem oraz socjologią organizacji.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości