Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

obwieszczenie burmistrza łochowa


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 27.10.2017

Łochów, 25.10.2017r.

WGKI.6220.1.2017.KN

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Burmistrz Łochowa działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2017, poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 25.10.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Węgrowskiegowydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w o długości od km 0+000 do km 5+600”.

 

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie
Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów pok. 112.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości