Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Oświadczenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w sprawie domniemanego zniszczenia bud dla bezdomnych psów


ostatnai modyfikacja: 21.12.2020
dodane: 21.12.2020

Oświadczenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łochowie

w sprawie domniemanego zniszczenia bud dla bezdomnych psów

W internecie pojawiła się nieprawdziwa informacja rzekomego zniszczenia bud dla bezdomnych psów na terenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łojew. Informacje zamieściła jedna z wolontariuszek, która współuczestniczy w opiece nad zwierzętami na terenie gminy. Wpisem na swoim osobistym profilu oskarżyła mnie o znęcanie się nad dwoma psami sugerując jednocześnie, że na moje polecenie psy te doznały krzywdy.

Dementuję tę nieprawdziwe informację. Dwa psy od kilku lat zamieszkują na terenie publicznym jakim jest PSZOK. Są to psy wolnożyjące, którymi swego czasu zaopiekowała się wolontariuszka z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Węgrowa. Pani ta – jako jedyna opiekuje się tym psami. I psy te tylko do tej Pani mają zaufanie. Zwyczaje tych wolnożyjących psów są takie, że teren PSZOK traktują jako miejsce w którym mogą dostać jedzenie. Często przebywają poza terenem PSZOK  chodząc luźno po okolicy. Psy te nie tolerują obcych. Ich zachowanie wobec obcych może być uznane za agresywne. Standardem jest obszczekiwanie pracowników firm oraz przybywających tam mieszkańców. Budy dla tych psów do tej pory usytuowane były w bezpośredniej bliskości biura PSZOK. Aby uniemożliwić tym psom bezpośrednie „pilnowanie” biura wydałem polecenie aby ich budy przestawić w rejon czasowego przebywania psów odłowionych z terenu gminy (50 metrów dalej). W trakcie przenoszenia budy rozpadły się. Ponieważ naprawa była niemożliwa wydałem polecenie aby zakupić tym psom nowe budy, które zostały ustawione następnego dnia. Należy zaznaczyć, że w tym czasie psów tych nie było na terenie, ponieważ - jak to mają w zwyczaju – załatwiały ważne sprawy poza PSZOK. O fakcie tym poinformowana była opiekunka psów. Poinformowana też została Pani Łucja Lenartowicz.  Jednakże Pani Łucja postanowiła poinformować opinię publiczną o rzekomych  niegodziwościach.

Pragnę podkreślić, że współpraca ze wszystkimi innymi osobami, którym leży na sercu dobro zwierząt przebiega znakomicie. Panie te pozostają anonimowe. Uzgadniane są z nimi plany polepszenia warunków ich pracy oraz zwiększenia komfortu zwierząt. Gmina Łochów posiada profesjonalne miejsce co czasowego przetrzymywania zwierząt. Są to kojce wyposażone w ocieplane budy oraz wybiegi dla psów. Dwa wybiegi – zgodnie z uzgodnieniem z osobami zajmującymi się psami - zostały dodatkowo zadaszone. Panie zajmujące się codziennie psami posiadają dostęp do bieżącej wody w biurze.

Pani Łucja Lenartowicz swoim wpisem zniweczyła wysiłki wielu dobrych ludzi z terenu gminy Łochów, którzy codziennie – bez medialnego rozgłosu – wykonują ciężką pracę aby zaopatrzyć psy przebywające na terenie czasowego miejsca przebywania.

Krzysztof Marciniak

Dyrektor Samorządowego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Łochowie

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości