Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

STOP ASF - INFORMACJA DLA HODOWCÓW


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 13.11.2017

Przestrzegaj Następujących Zasad Aby Chronić Gospodarstwo Przed Zawleczeniem Wirusa

 •  Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.
 •  Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
 •  Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.
 •  Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
 •  Wyłóż maty dezynfekcyjne przed
 •  wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.
 •  Nie karm świń odpadkami kuchennymi.
 •  Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.
 •  Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.
 •  Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

 

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.


Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.

 

Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

 

 • wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42°C. - brak poprawy przy leczeniu antybiotykami; x UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć
 • zachowany apetyt; x sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała x wybroczyny w skórze; x duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty
 • wypływ z nosa; x zapalenie spojówek i wypływ z worka
 • spojówkowego; x biegunka, często z domieszką krwi,
 • wymioty; x zwiększone upadki.

 

Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

 

 • niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 • nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
 • zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego -zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.

PODEJRZEWASZ ASF ZADZWOŃ:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Węgrowie

ul. Północna 1, 07-100 Węgrów

tel.: 25 792 24 06

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości