Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

umowa na kanalizację w Budziskach podpisana


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 05.09.2017

W związku z podjęciem przez Gminę Łochów realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej  w Budziskach  - etap II” finansowanej ze środków PROW 2014-2020, w dniu 5 września 2017 r. Pani Zastępca Burmistrza Łochowa Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Komuda podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą URTECH Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 1 300 298,58 zł oraz na sprawowanie nadzoru nad ww. inwestycję z firmą  Firma „R-M Projekt” Radosław Mieczkowski z Wysokie Mazowieckie na kwotę 12 000 zł.

Projekt obejmuje wykonanie 2 388,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 202 m kanalizacji tłocznej w miejscowości Budziska. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonane 41 przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Termin realizacji całego zadania to 31.10.2018 r.

Inwestycja pozwoli zwiększyć liczbę ludności korzystającej z sieci kanalizacji umożliwiającej korzystanie z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości