Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Uwaga producenci zdrowej żywnosci!


ostatnai modyfikacja: 23.04.2019
dodane: 23.04.2019

Warszawa, 17 kwietnia 2019                                                                                                                                               

Szanowni Państwo,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje cykl pikników prozdrowotnych pn. „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenia odbywać się będą w następujących terminach i miejscach:

- w Warszawie, 24 maja br.;

- w Siedlcach, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego, 31 maja br.;

- w Ostrołęce, Park Miejski, 1 czerwca br.;

- w Radomiu, Plac Corazziego, 6 czerwca br.;

- w Płocku, Plac Stary Rynek, 8 czerwca br.;

- w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II, 14 czerwca br.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Lokalne Grupy Działania z Mazowsza o aktywne włączenie się w organizację pikników poprzez wskazanie producentów zdrowej żywności, którzy mogliby wziąć udział w wydarzeniach. Zainteresowanym, proponujemy bezpłatne skorzystanie z powierzchni wystawienniczej, przeprowadzenie degustacji oraz sprzedaż swoich artykułów. Województwo nie zapewnia wyposażenia stoiska tj. namiotów, lad, regałów, stołów ,krzeseł, itp. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 59 79 374 oraz adresem: adriana.jakubowska@mazovia.pl .

 

 

     Z poważaniem

Radosław Rybicki

Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

Sprawę prowadzi:

Adriana Jakubowska

Nr tel. 22 59 79 374

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości