Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Urząd Stanu Cywilnego

DRUK. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska


DRUK. Wniosek o wydanie odpisu Aktu Zgonu


DRUK. Wniosek o wydanie Aktu Małżeństwa


DRUK. Wniosek o wydanie Aktu Urodzenia


DRUK. Wniosek o zaświadczenie do ślubu za granicą


DRUK. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej


DRUK. Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/ odpisu aktu


DRUK. Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia


DRUK. Wniosek o transkrypcję aktu zgonu


DRUK. Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa


DRUK. Pełnomocnictwo


DRUK. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu